29 marca 1943r. Zygmunt Szneider, syn Bogumiła w trakcie parcelacji majątku Jelonki ofiarował teren pod budowę kościoła wyznania rzymsko - katolickiego.

7 września 1943r. wójt gminy Jan Zarębski przekazał ten teren Kurii Biskupiej w Warszawie. Od 1949r. ks. Jan Zieja proboszcz parafii Św. Wawrzyńca zajął się wprowadzaniem w życie pragnień ofiarodawcy.

24 września 1951r. Jego Eminencja Ks. Prymas Stefan Wyszyński podpisał dekret erygujący parafię Podwyższenia Krzyża Świętego.

9 pazdziernika 1951r. Władza Archidiecezjalna mianowała ks. Tadeusza Nowotkę administratorem tej parafii. Urząd do spraw Wyznań ciągle odmawia zgody na budowę kościoła. Dopiero 19 kwietnia 1959r. władze państwowe udzieliły pozwolenia na budowę.

14 września 1959 Jego Eminencja Ks. Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski poświęcił fundamenty i kamień węgielny. Budowlę zaprojektował arch. Zbigniew Rzepecki z Katowic. Budowę prowadził inż. Tadeusz Dębiński i majster Józef Karbowski. Polichromię zaprojektował i wykonał prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Jerzy Nowosielski. Dzwony wykonano w firmie Jana Felczyńskiego z Przemyśla. Organy na małym chórku zaprojektował prof. Konserwatorium Warszawskiego Feliks Rączkowski. W kwietniu 1967r. złożono Główny Ołtarz

wykonany z dolomitu i chrzcielnicę wg. projektu arch. prof. Rzepeckiego. Pokrywę chrzcielnicy z miedzi wykonał warsztat kowalski Janiaka we Włochach.

Konsekracja kościoła nastąpiła w dniu 15 czerwca 1968r.

W 1973r. zrealizowano projekt arch. Jerzego Grochowskiego artystycznego rozwiązania ściany frontowej. Jest to rzeźba z figurą Chrystusa Króla Pokoju. Rzeźbę wykonał artysta rzeźbiarz Jerzy Nachaj.

1 kwietnia 1979r. przechodzi na emeryturę ks. Prałat Tadeusz Nowotko.

Nowym proboszczem został mianowany ks. Henryk Załuska.

W latach 1984 - 1987 kościół został wyposażony w złocone tabernakulum, żyrandole, kinkiety, artystyczne kraty i witraże wg. projektu Juliana Hanisza.

8 sierpnia 1985r. zmarł pierwszy proboszcz i budowniczy ks. Prałat Tadeusz Nowotko. Ciało zmarłego kapłana spoczęło w krypcie Kaplicy pogrzebowej za zezwoleniem J.E. ks. Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski.

We wrześniu 1989r. odszedł na zasłużoną emeryturę drugi proboszcz tutejszej parafii ks. Kanonik Henryk Załuska - ofiarny kontynuator pracy duszpasterskiej i budowy kościoła.

Nowym proboszczem został mianowany ks. Stefan Zembrzuski.
Po 18 latach posługiwania przeszedł na emeryturę ksiądz prałat Stefan Zembrzuski i został Rezydentem naszej Parafii. Uroczysta Msza święta dziękczynna za Jego posługę w Parafii została odprawiona 24 czerwca 2007r. o godz. 13.00.

W uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia 2007roku, zmarł po długich cierpieniach, w wieku 70 lat, z tego w kapłaństwie 44 śp. Ksiądz Prałat Stefan Zembrzuski, kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej Wilanowskiej, długoletni proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie na Jelonkach oraz dziekan dekanatu jelonkowskiego, były proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Zdunach koło Łowicza.

Proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie na Jelonkach jest obecnie Ks. kanonik Wiktor Ojrzyński, były proboszcz z parafii św. Huberta z Zalesia Górnego. Ks. kanonik Wiktor Ojrzyński objął uroczyście naszą Parafię 1 lipca 2007 r. na Mszy św. o godz. 18.00.


 Aktualności

Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
6:30 (nie ma w wakacje)
7:00
7:15
8:30
10:00 (z udziałem kandydatów do bierzmowania)
11:30 (z udziałem dzieci)
13:00 (nie ma w wakacje)
18:00 (w sobotę - niedzielna)18:00
19:15 (nie ma w wakacje) (z udziałem młodzieży i studentów)
Spowiedź

w wakacje: 15 min. przed Mszą Św; w piątki po koronce


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy piątek w godz. 15:00 - 18:00