UWAGA! Kurs przedmałżeński "Największa jest miłość" zakończył się w kwietniu. Kolejny rozpocznie się we wrześniu.

Informacje u ks. Wojciecha.

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa w kościele parafialnym należy zarezerwować termin uroczystości i najpóźniej trzy miesiące przed datą ślubu potwierdzić go. 

Zwyczajowo miejscem zawierania sakramentu małżeństwa jest parafia zamieszkania (nie zameldowania) narzeczonego lub narzeczonej. W przypadku ślubu poza parafią zamieszkania Protokół przedmałżeński spisuje się w parafii, gdzie będzie ślub !

Jeśli ślub jest w naszej parafii, do kancelarii parafialnej należy zgłosić sie nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą ślubu z kompletem dokumentów celem spisania protokołu kanonicznego, który jest równocześnie zgłoszeniem się na zapowiedzi. Zapowiedzi są głoszone w parafiach zamieszkania narzeczonych. 

Do spisania protokółu kanonicznego konieczna jest obecność obojga narzeczonych.

Do spisania aktu małżeństwa konieczne są dane świadków (imiona i nazwiska, wiek, adres zamieszkania). Świadkiem musi być osoba pełnoletnia. Przed złożeniem podpisów świadek musi okazać dowód tożsamości. Po zawarciu sakramentu małżeństwa małżonkowie otrzymują jego urzędowe potwierdzenie podpisane przez Kaplana, który związek pobłogosławił. Fakt zawarcia małżeństwa zgłaszany jest przez parafie do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zawarcia ślubu, skąd po 7 dniach od daty ślubu można otrzymać akt małżeństwa (cywilny).

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Jelonkach ( jeśli ślub jest w naszej parafii)

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej - narzeczonej lub narzeczonego - przynajmniej trzy miesiące przed ślubem w celu:

- rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu,

- ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej

- załatwienia wstępnych formalności.

Trzy miesiące przed ślubem ponownie powinni przyjść do kancelarii w celu spisania Protokółu Badania Kanonicznego (z kompletem dokumentów) i zgłoszenia zapowiedzi do wygłoszenia.

Na początku tygodnia przed terminem ślubu narzeczeni winni stawić się w kancelarii w celu spisania Aktu Małżeństwa i omówienia bezpośrednich przygotowań do uroczystości.

Należy zgłosić się wtedy

- do Siostry Zakrystianki w celu ustalenia Jej wynagrodzenia oraz sprawy dekoracji kościoła (np. zakupu kwiatów).

- do p. Organisty także w celu ustalenia wynagrodzenia.

Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa.

1/ Metryki Chrztu. (jeżeli narzeczeni ochrzczeni są w innej parafii niż ta do której się zgłosili). Potrzebna jest ona przede wszystkim do stwierdzenia faktu chrztu; pośrednio wskazuje stan wolny - dlatego obowiązuje trzymiesięczny termin wsteczny.

2/ Świadectwa Bierzmowania. (powinno znajdować się na Metryce Chrztu)

3/ Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego

4/ Świadectwa udziału w Kursie Przedmałżeńskim i Poradni Rodzinnej.

5/ Dowody Osobiste Narzeczonych.

Zapowiedzi przedślubne.

Zapowiedzi są publicznym ogłoszeniem zamierzonego małżeństwa wobec miejscowej wspólnoty parafialnej. Ogłoszenie zapowiedzi będzie możliwe dopiero po spisaniu Protokółu Kanonicznego Badania Narzeczonych, przedstawieniu świadectwa katechezy przedmałżeńskiej i wykazaniu się znajomością podstawowych zasad wiary, zasad życia chrześcijańskiego oraz podstawową umiejętnością modlitwy.Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
6:30
7:00
7:15
8:30
10:00 (z udziałem kandydatów do bierzmowania)
11:30 (z udziałem dzieci)
13:00
18:00 (w sobotę - niedzielna)18:00
19:15 (z udziałem młodzieży i studentów)
Spowiedź

na początku każdej Mszy Św; w piątki 15:00-18:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy piątek w godz. 15:00 - 18:00