Koło Żywego RóżańcaGrupa Różańcowa - poznaj nas 

Wspólnota Żywego Różańca liczy w chwili obecnej 300 osób w 15 istniejących Kołach Żywego Różańca. Opiekunem KŻR jest ks. Wojciech.

Początkowo działalność Członków Żywego Różańca ograniczała się do uczestnictwa w każdą trzecią niedzielę miesiąca w nabożeństwie różańcowym z wymianą tajemnic, zamawianie mszy św. głównie w intencji zmarłych członków, oraz niesienie świec podczas procesji. 

Działalność Żywego Różańca uległa stopniowemu rozszerzeniu i obecnie, obok wcześniej wymienionych działań obejmuje między innymi: 

 • Odmawianie w każdą pierwszą sobotę miesiąca różańca wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za zniewagi i obelgi jakich doznaje od ludzi. 
 • Odmawianie w każdą środę przed mszą św. wieczorną różańca w intencjach Matki Najświętszej.
 • Zamawianie mszy św. ze składek zbieranych od Członków Żywego Różańca w następujących intencjach:
 1. wynagrodzenia NSPJ za brak miłości w myślach, słowach i czynach w każdy pierwszy piątek miesiąca
 2. wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za zniewagi i obelgi jakich doznaje od ludzi – w każdą pierwszą sobotę miesiąca
 3. o Miłosierdzie Boże i Łaskę Zbawienia dla konających grzeszników każdego 24 – go dnia miesiąca
 4. Msza Św. za Ojczyznę w intencji o moralną odnowę narodu polskiego każdego 13 – go dnia miesiąca
 5. Msza Św. w intencji o wzrost kultu Maryjnego i umiłowanie modlitwy różańcowej każdego 25 – go dnia miesiąca
 6. Msza Św. w intencjach Matki Bożej 5 razy w roku
 7. Msze Św. w intencji o potrzebne łaski dla kapłanów i o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne w pierwsze 4 czwartki miesiąca. 
 • Oddaliśmy do renowacji 4 chorągwie do Sióstr Westiarek, oraz zakupiliśmy Ornat i Welon do Najświętszego Sakramentu. 
 • Od 2012 r. wspomagamy finansowo Misje Św. dwa razy w roku oraz pomagamy w adopcji dziecka szkolnego z Dominikany. 
 • w każdą niedzielę o godzinie 6.30 prowadzimy są Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 
 • Nasza Grupa Różańcowa od kilku lat w miesiącu wrześniu bierze czynny udział w promowaniu Różańca na Jarmarku, który odbywa się po Odpuście Parafialnym. 
 • W każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 16.30 odbywają się spotkania w kościele z księdzem opiekunem Markiem Chróścikiem, na którym wyjaśniane są różne aspekty naszej wiary. 
 • Po spotkaniu jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa, następnie jest wymiana tajemnic różańcowych w sali domu parafialnego. Jesteśmy zadowoleni z przebiegu takich spotkań.

Ponadto członkowie wspólnoty: 

 • uczestniczą w procesjach nosząc różaniec, świece oraz sztandary; 
 • organizują spotkania dla wszystkich Członków Żywego Różańca z okazji Świąt Bożego Narodzenia połączone z agapą; 
 • organizują pielgrzymki dla Członków i sympatyków Żywego Różańca na Jasną Górę oraz do innych Sanktuariów Maryjnych. 

Nowe wydarzenia 

W dniu 16 czerwca 2012r. odbyło się spotkanie zelatorów Żywego Różańca w Instytucie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 3. 

Na tym spotkaniu zachęcano nas do zwiększania ilości członków Żywego Różańca. Podjęliśmy próbę, ale nie było chętnych. 

W związku z tym w 2013 r. podjęliśmy próbę szukania chętnych do Różańców Nieustających i udało się nam utworzyć 4 różańce w różnych intencjach. 

W roku 2014 powstało 5 kolejnych Nieustających Różańców. 

W dniach 4 – 5 maja 2015 r. nasza parafia przeżywała nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Dla nas to były przepiękne chwile z Maryją połączone modlitwą Różańcową i z Apelem Jasnogórskim. Było głębokie zamyślenie, ale też i łzy. 

Po pożegnaniu Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w miesiącu czerwcu i lipcu powstały 2 kolejne Różańce. W dniu 2 lutego 2017 r. powstał 12 Różaniec Nieustający. Wszystkie intencje w/w Różańców są wpisane w Księdze Nieustających Różańców. 

Rok 2012 był szczególnym rokiem, dlatego, gdyż w tym roku zostało założonych 7 Margaretek tj. (modlitwa za poszczególnych kapłanów). Natomiast w kolejnych latach od 2014 do 2017 powstały następne Margaretki w liczbie 10, w każdej z nich modli się 7 osób za jednego kapłana. 

Podsumowanie 

Bycie Członkiem Żywego Różańca wymaga wytrwałości i systematyczności co w naszym zabieganym życiu nie jest takie łatwe. 

Żywy Różaniec powinien obejmować wszystkie stany, a więc: dzieci, młodzież, rodziców. Szczególnie ważny jest Różaniec dzieci, uczy je bowiem i przygotowuje do odmawiania całego Różańca i do przeżywania w nim tajemnic wiary. 

Członkami Żywego Różańca w naszej parafii są ludzie starsi i sędziwi, którym niejednokrotnie jest trudno uczestniczyć we wszystkich aspektach życia Rodziny Różańcowej. 

Cieszy nas fakt, że w 2017 roku w rocznicę 300 – lecia ukoronowania Maryi na Królową Polski powstał Różaniec pod jej wezwaniem z ludzi młodych. Drugi Różańcem w rocznicę 140 - lecia Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie powstał także Żywy Różaniec z ludzi młodych. Cieszymy się, że mogliśmy złożyć ten dar Matce Bożej w te piękne rocznice, co wzbudza radość w naszych sercach, gdyż w Żywym Różańcu modlimy się za Ojca Świętego, za Kościół Święty i wszystkie intencje jakie składane są Bogu każdego dnia. 

Słowa Jana Pawła II 

„Różaniec jest moją umiłowaną modlitwą”.

„Modlitwą cudowną”.

„Cudowną w swej prostocie i w swojej głębi”.

 Zapraszamy Was Wszystkich: rodziców, dzieci i młodzież. Czekamy na Was. 

Wspólnota Różańca Świętego.Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
6:30
7:15 (w Adwencie 7:00)
7:00
8:30
10:00 (z udziałem kandydatów do bierzmowania)
11:30 (z udziałem dzieci)
13:00
18:00 (w sobotę - niedzielna)18:00
19:15 (z udziałem młodzieży i studentów)
Spowiedź

grudzień-styczeń: rano na początku każdej Mszy Św; wieczorem 15 min przed Mszą; w piątki 15:00-18:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy piątek w godz. 15:00 - 18:00