EWANGELIA – (Mk 3, 7-12)
Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

Są tacy ludzie, z którymi chcesz przebywać.

Są tacy ludzie, których chcesz zobaczyć.

Są tacy ludzie, których chcesz dotknąć.

Są tacy ludzie, z którymi chcesz współpracować.

Są tacy ludzie, z którymi chcesz spędzić resztę życia.

*

Są i tacy ludzie, z którymi nie chcesz mieć nic wspólnego.

*

Jezus należał do tych pierwszych.

Tłum cisnął się do Niego.

*

Tak pozostało po dzień dzisiejszy.

Ludzie garną się do Chrystusa.

*

A Chrystus, jest busolą, która wskazuje drogę.

Gdy zabraknie Boga, gubi się orientację.


Może warto udostępnić znajomym?Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
6:30
7:00
7:15
8:30
10:00 (z udziałem kandydatów do bierzmowania)
11:30 (z udziałem dzieci)
13:00
18:00 (w sobotę - niedzielna)18:00
19:15 (z udziałem młodzieży i studentów)
Spowiedź

na początku każdej Mszy Św.; w piątki 15:00-18:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy piątek w godz. 15:00 - 18:00